FUNKY MONKEY BABYS FUNKY MONKEY BABYS

PROFILE INFO MEDIA DISCOGRAPHY LIVE/EVENT

MAGAZINE

「va」(TSUTAYAフリーマガジン)

2月20日発行号
FUNKY MONKEY BABYSのインタビュー記事が掲載されます。